proszę czekać ...

Branding 

Każda firma jest tak silna jak brand, który ją reprezentuje. Dlatego kreujemy silne marki.

W oparciu o szczegółowe analizy, przy pomocy wyrafinowanych narzędzi i świetnego designu.


Dowiedz się jak wygląda proces brandingu.
 
 Otaczający nas świat w sposób bezustanny bombarduje nas informacjami. Firmy oferują bezgraniczną możliwość w wyborze produktów i usług. Brandy stale poszukują możliwości w docieraniu do potencjalnych konsumentów swoich dóbr, podejmują wiele zróżnicowanych działań i wysiłku w budowanie i utrwalanie pożądanego wizerunku w nadziei, że staną się tymi niezastąpionymi, jedynymi, najlepszymi.

Ludzie natomiast chcąc zaspokoić swoje potrzeby dokonują wyborów konsumenckich. Nabierają zaufania, czasem otaczają marki uwielbieniem, a nierzadko miłością. To w jaki sposób każda marka jest postrzegana stanowi jej kapitał, dzięki któremu osiąga swoją pozycję na rynku. To w jaki sposób jest postrzegana warunkuje jest sukces lub porażkę.

Branding jako proces kreowania określonego wizerunku, wynikającego ze strategicznych uwarunkowań jest pojęciem bardzo szerokim, ponieważ obejmuje szereg działań na wielu płaszczyznach. W zasadzie nie ma jednej definicji brandingu. To czym on jest zależy od tego, z której perspektywy na niego patrzymy.

Ten sam proces twórczy dla przykładu z punktu widzenia wizualnej identyfikacji może być projektem logo, lub czymś innym bardziej namacalnym, coś co ta się dotknąć, obejrzeć. Z punktu widzenia konsumenta będzie zbiorem emocji, uczuć czy działań jakie podejmujemy w stosunku do danego produktu czy usługi. Z punktu widzenia samego produktu może to być opakowanie, nazwa, czy sposób w jaki jest reklamowany.

Dla nas branding jest holistycznym podejściem w stosunku do produktów i usług. Jest procesem projektowania, kreowania określonych cech i ich wartości dla odbiorcy. Branding jest procesem złożonym, wymagającym indywidualnego podejścia w każdym przypadku. 
 

 
Branding Logoworld - Badanie rynku
Branding Logoworld - Opracowanie strategii
Branding Logoworld - Projektowanie identyfikacji
Branding Logoworld - Tworzenie punktów styku marki z konsumentem
Branding Logoworld - Zarządzanie kapitałem markiCo możemy Tobie zaoferować?

 

Kompleksowe działania w oparciu o prawdziwy proces. Strategiczne myślenie i doskonałe umiejętności projektowe.

 BADANIE RYNKU

Badanie rynku oraz firmy przystępującej do procesu brandingu lub rebrandingu to proces złożony. Może on i powinien obejmować wiele aspektów z życia i otoczenia firmy. Przede wszystkim powinien w jasny sposób opisywać rzeczywistość zastaną. M.in. wizję firmy,  jej wartości. Powinien obejmować przeprowadzenie audytów konkurencyjności, całej sfery związanej z dotychczasową komunikacją marketingową. Nie można pominąć opisu marki przystępującej do procesu brandingu, jej architektury w przypadku kiedy firma posiada kilka submarek. Proces przystąpienia do brandingu oraz próby opisu sytuacji obecnej powinny także obejmować poszerzone wywiady z kadrą zarządzającą. 

OPRACOWANIE STRATEGII

Na etapie budowania strategii należy usystematyzować zebrane dotąd dane. W wyniku szeregu podjętych działań powinny wyłonić się nowe punkty pozycjonowania marki, wyodrębnić atrybuty marki, które warto podkreślać. Powstaje mapa marki określająca dalsze działania. Silne i słabe strony są dokładnie określone.

PROJEKTOWANIE IDENTYFIKACJI MARKI

Kim chcemy być? Dokąd zmierzamy, Co oferujemy a co chcemy oferować? To tylko niektóre z pytań, na które trzeba odpowiedzieć na tym etapie. Dzięki temu będziemy mogli wizualizować przyszłość a w konsekwencji dzięki kreatywnemu wkładowi powinien wyłonić się zarys koncepcji wizualnej komunikacji, który eksploruje kluczowe dla marki aplikacje. Etap ten, jak każdy poprzedni i każdy następny wymaga osiągnięcia wzajemnego porozumienia i zgody co do obranych kierunków.

TWORZENIE PUNKTÓW STYKU

Na tym etapie, kreacja wizualna marki powinna być już określona, powinna przybrać określony wygląd i budzić określone odczucia. To ten etap w całym procesie, gdzie określamy priorytety dla poszczególnych aplikacji określając ich ważność. Jeśli jest to konieczne tworzymy cały system identyfikacji będący niejako przewodnikiem do dalszego powielania na różnych nośnikach.

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM MARKI

To bardzo angażujacy etap. Nowa marka lub odświeżony brand wkrótce zostanie pokazany światu.Silna marka, ktora jest spójna wizualnie pomaga komunikować wizję firmy, jej misję oraz wartości. Wspieramy naszych klientów w tym długotrwałym procesie.

 
 
 
 
 
©  2009- 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone - Agencja Reklamowa Logoworld,